Επικαιροποίηση στοιχείων εξαγωγικών επιχειρήσεων

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου καλεί τα μέλη του που :

1) είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων
2) έχουν εξαγωγική δραστηριότητα αλλά δεν είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων
3) παράγουν τοπικά προϊόντα που μπορούν να εξαχθούν

να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Επιμελητηρίου και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους (προϊόντα, ύπαρξη ξενόγλωσσων ετικετών, πιστοποιήσεις ISO, HACCP κλπ).

Το Επιμελητήριο Λασιθίου το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει στην διοργάνωση σημαντικών πρωτοβουλιών για την τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νομού μας (συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B με εκπροσώπους ξένων εταιριών κλπ).
Συνεπώς τα επικαιροποιημένα στοιχεία των επιχειρήσεων θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτύπωση της εξαγωγικής εικόνας του νομού μας.
Υπενθυμίζουμε στην επιχειρηματική κοινότητα ότι ακόμα και επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής, μπορούν να εγγραφούν προαιρετικά στα μητρώα του Επιμελητηρίου μας και να συμμετάσχουν στις δράσεις που διοργανώνει.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841028301 Μ. Σπυριδάκης email : mspiridakis@epimlas.gr

Share.