13/5/2015 – Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Κρήτης

0

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Κρήτης.

Η σχετική απόφαση

Share.