Υπόμνημα Προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων

0

Υπόμνημα απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη το οποίο παρατίθεται ως έχει παρακάτω:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την με Αρ. Πρωτ. 80/2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με την αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Αρχής για την ΣΜΠΕ του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων και Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2020, δια της παρούσης:

  • εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη του Επιμελητηρίου Λασιθίου σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση της περιφερειακής αρχής όσον αφορά στον ΣΠΕΜ 2014-2020 για την Περιφέρεια Κρήτης καλούμε το ΥΠΟΜΕΔΙ και συνολικά την ηγεσία της παρούσας κυβέρνησης να αποστείλει στους τοπικούς φορείς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ΒΟΑΚ στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για το νησί μας με αναλυτική τεχνοοικονομική κοστολόγηση και τεκμηρίωση των έργων που απαιτούνται.
  • επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά ότι η Κρήτη αδικείται κατάφωρα αναφορικά με την χρηματοδότηση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων (σε παράθεση με την σημαντική (συν)εισφορά της Περιφέρειας Κρήτης στην ανάπτυξη και πρόοδο της εθνικής οικονομίας). Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για οδικά έργα στην Κρήτη για την επόμενη 11ετία ανέρχεται σε 251,4 εκ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 5,7% των συνολικών οδικών έργων και στο 2,49% των συνολικών συγκοινωνιακών έργων στην Ελλάδα
  • εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας αναφορικά με την έλλειψη (ακόμη και απλή αναφορά) οποιουδήποτε οδικού έργου στο Νομό Λασιθίου στο πλαίσιο των 147 εκ. ευρώ που προβλέπονται για έργα στον ΒΟΑΚ για την επόμενη 11ετία.

Η Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λασιθίου, επισημαίνουν την έλλειψη γενικότερου πολιτικού σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης όσον αφορά στα έργα υποδομών και περιφερειακής ανάπτυξης για την Κρήτη, αλλά και το νομό Λασιθίου πιο συγκεκριμένα, καλώντας παράλληλα τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους σε εγρήγορση και συμπόρευση για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής.

Για το Επιμελητήριο Λασιθίου,
Ο Πρόεδρος

Θώμας Χαριτάκης

Share.