Υπουργείο Οικονομικών : Παράταση προθεσμίας δήλωσης διακοπής

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης της εφορίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4) μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 αντί για τις 25 Ιουλίου που ήταν η προγραμματισμένη λήξη της προθεσμίας.

Share.