Υπουργείο Εξωτερικών : Προσθήκη 11 νέων κλάδων προϊόντων και κατάλογοι 10.000 ξένων εισαγωγέων σε 40 χώρες

0

Το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, συνεχίζει την πρωτοβουλία που είχε αναπτύξει για τη στήριξη των εξαγωγέων – Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Ανανεώνει λοιπόν τη λίστα καταλόγων εισαγωγέων, αναρτώντας  στην ιστοσελίδα του στο www.agora.mfa.gr  11 νέους κλάδους προϊόντων, και ένα σύνολο 10.000 περίπου εισαγωγέων που δραστηριοποιούνται σε 40 χώρες, για  συνολικά 35 κλάδους προϊόντων.

(Βλ.  link http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1411&cnode=115)

Share.