Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στο Ελληνικό Εμπόριο

0

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την Πράξη: «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στον τομέα της διαχείρισης της ηλικίας για τις ακόλουθες ομάδες – στόχους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ελληνικό εμπόριο:

  1. Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων σε διαδικασία μεταβίβασης ή αποχώρησης
  2. Νεοεισερχόμενοι-ες στον τομέα του εμπορίου, νέοι-ες ηλικίας 15-29 ετών
  3. Άνδρες και γυναίκες απασχολούμενοι -ες από 50 ετών και άνω

Η ΕΣΕΕ δημιούργησε μία δομή παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη -mentoring από εξειδικευμένους συμβούλους στις ως άνω ομάδες – στόχους της Πράξης.

Η δημιουργία της δομής αυτής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στην εμπορική επιχείρηση, στη διευκόλυνση της εισόδου και της εξέλιξης των νέων εργαζομένων, καθώς και στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία απασχολούμενων στον κλάδο του εμπορίου.

Η συμβουλευτική υποστήριξη – mentoring περιλαμβάνει εξατομικευμένη προσέγγιση, ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, καθώς και σχέδιο ανάπτυξης / εξέλιξης του ωφελούμενου.

Παράλληλα, για την υποστήριξη των ωφελουμένων και των συμβούλων – μεντόρων ανά ομάδα ωφελούμενων, προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία Help Desk (Υπηρεσία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ωφελουμένων και συμβούλων – μεντόρων).

Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό έντυπο που ακολουθεί.

[prettyfilelink size=»722 kB» src=»http://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/esee_enimerotiko_2015.pdf» type=»pdf»]Ενημερωτικό έντυπο[/prettyfilelink]
Share.