Το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον της διαμεσολάβησης και η εκπαίδευση

0

Τα δεδομένα αλλάζουν με μεγάλες ταχύτητες σε όλα τα επίπεδα (οικονομικά, νομικά, συνηθειών κ.λπ.) και η φυσικά η ασφαλιστική αγορά επιβάλλεται να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Τα δίκτυα των ασφαλιστών είναι η κύρια γραμμή κρούσης και η ουσιαστική δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό αποδεικνύεται και από τις προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή την εποχή, από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, να ξαναστήσουν τα αποδυναμωμένα δίκτυά τους, που πρόσφατα οι ίδιες μείωσαν ή και κατάργησαν.

Ασχέτως των αλλαγών που σχεδιάζονται σε υψηλά επίπεδα (κυβερνητικά, τρόικας, επιχειρήσεων κ.λπ.) και αφορούν το κοινωνικοασφαλιστικό, τις συγχωνεύσεις και τις λοιπές εξελίξεις, τον κύριο όγκο εξυπηρέτησης των επερχόμενων αλλαγών, θα κληθούν να καλύψουν, για μια ακόμα φορά, τα δίκτυα πωλήσεων, οι ασφαλιστές.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, δεν δικαιούμαστε να μην καλύπτουμε τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες των δικτύων των ασφαλιστών, με την απαραίτητη υποστήριξη, τουλάχιστον σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενημέρωσής τους, σχετικά με τις υποχρεώσεις, που ο νομοθέτης ορίζει και που μέσω αυτών, αναγκάζει τους ασφαλιστές να λειτουργούν, στο νέο περιβάλλον που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Περισσότερα εδώ.

Πηγή : nextdeal.gr

Share.