ΣτΕ: Παραγράφονται στην πενταετία και υποθέσεις ακινήτων

0

Δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» και αφορμή για φορολογικό έλεγχο πέραν της πενταετίας τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, ακόμη κι αν, εκ των υστέρων, οι φορολογικές αρχές διαπιστώσουν ότι διαπράχθηκε φοροδιαφυγή.

Αυτό έκρινε, μεταξύ άλλων, πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία παράλληλα υπενθυμίζει και εξηγεί γιατί δεν συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία ούτε οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στις ημεδαπές τράπεζες και συνεπώς το δικαίωμα ελέγχου από την εφορία περιορίζεται χρονικά στην πενταετία.

Με τον όρο «συμπληρωματικά στοιχεία» νοούνται εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να ήταν σε γνώση των ελεγκτικών αρχών εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής και εφόσον ανακύπτουν από τον έλεγχο μετά την πενταετία ο χρόνος της παραγραφής επεκτείνεται.

Share.