Σεμινάριο με θέμα : «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσιες Συμβάσεις»

0

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσιες Συμβάσεις».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 10:00 έως 13:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου (Λευκών Ορέων 3 – πίσω από το Νοσοκομείο).
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση στελεχών δημόσιων φορέων, ΟΤΑ, κοινωνικών φορέων αλλά και αιρετών για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις:
α) ευαισθητοποιώντας τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επιλογής αγαθών και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν καλά κοινωνικά αποτελέσματα,
β) εξηγώντας τις ευκαιρίες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις.
Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας του Έργου: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συμμετάσχουν.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Αργυροπούλου 3 – 72100 Αγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410 91110
Fax: 28410 91120
E-mail: info@anlas.gg
Website: www.anlas.gr

Share.