Σήμα Πιστοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων από τον TÜV Rheinland Hellas – Ελληνική Πιστοποίηση ΑΕ.

0

Σήμα πιστοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων και Ελληνικών Επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» και τον φορέα πιστοποίησης «TÜV Rheinland Hellas – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ.»

O μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε συνεργασία με τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης TUV Rheinland Hellas – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ δημιούργησαν δύο καινοτόμα προγράμματα πιστοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών.
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν αξιόπιστα και με αντικειμενικά κριτήρια την «Ελληνική επιχειρηματική τους ταυτότητα» και να ενισχύσουν την προτίμησή τους από τους καταναλωτές.

Τα πρωτοπόρα προγράμματα πιστοποίησης είναι:

EPIELL 901 : Πιστοποιεί την «Ελληνικότητα» των επιχειρήσεων εμπορίας, παροχής υπηρεσιών, παραγωγής, μεταποίησης, ύστερα από αξιολόγηση και τεκμηρίωση των όρων της προδιαγραφής EPIELL 901:2012.

EPIELL 922: Πιστοποιεί τις επιχειρήσεις παραδοσιακών προϊόντων και διασφαλίζει με εγκυρότητα την «Ελληνικότητα της Επιχείρησης Παραδοσιακών Προϊόντων. επιχείρηση στην οποία απευθύνεται είναι «Ελληνική Επιχείρηση Παραδοσιακών Προϊόντων». Η κάθε επιχείρηση για να πιστοποιηθεί αξιολογείται και τεκμηριώνει ότι ικανοποιεί τους όρους της προδιαγραφής EPIELL 922:2012.

Με την πιστοποίησή της η επιχείρηση λαμβάνει ειδικό σήμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί σε κάθε νόμιμη μορφή επικοινωνίας της, εξασφαλίζει την προβολή της στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ και καταχωρείται στο μητρώο πιστοποιημένων εταιρειών της TÜV Rheinland Hellas.

Τα προγράμματα πιστοποίησης EPIELL901:2012 και EPIELL922:2012 στοχεύουν στην ενίσχυση της εικόνας των πραγματικά Ελληνικών επιχειρήσεων, ενδυναμώνοντας έτσι την προβολή τους και βελτιώνοντας τον ανταγωνισμό τους. Συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της τοπικής παραγωγής και απασχόλησης.

Περισσότερα στον ιστότοπο http://epimenonellinika.gr/

Share.