Σήμα Αξιοπιστίας για τα ελληνικά e-shops θεσπίζει ο GRECA

0

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.), το εθνικό όργανο για τον κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ανακοίνωσε τη θέσπιση Σήματος Αξιοπιστίας (Trustmark) στα ελληνικά e-shops σε συνεργασία με το Εργαστήριο ELTRUN. Σκοπός η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια των online συναλλαγών τους.

Οι πραγματογνωμοσύνες θα γίνονται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001).

Για να λάβει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το Σήμα Αξιοπιστίας, θα παρέχονται αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν θέματα νομικής φύσεως (συμμόρφωση ως προς το νομικό πλαίσιο), θέματα Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) καθώς επίσης και 160 ποιοτικά κριτήρια με βάση τις βέλτιστες πρακτικές σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο.

Share.