Πρόσκληση σε ενημέρωση και διαβούλευση για το Προγράμμα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

0

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ με τη συνεργασία του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ προετοιμάζεται για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο της «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασίας για το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος, προσκαλούμε τους δημόσιους, αυτοδιοικητικούς, συλλογικούς και επαγγελματικούς Φορείς της Π.Ε. Λασιθίου σε ενημέρωση – διαβούλευση με θέματα:

1) Ενημέρωση για το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος.
2) Καθορισμός της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
3) Καθορισμός της εταιρικής σχέσης – Ομάδας Τοπικής Δράσης.
4) Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ενημέρωση – διαβούλευση θα γίνει στις παρακάτω περιοχές και ημερομηνίες:

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΧΩΡΟΣ

Σητεία

Πέμπτη 7-7-2016

19:00

Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Αγιος Νικόλαος

Παρασκευή 8-7-2016

12:30

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (αίθουσα συνεδριάσεων)

Τζερμιάδων

Παρασκευή 8-7-2016

19:00

Δημαρχείο (αίθουσα Αντωνίου Βορεάδη)

Ιεράπετρα

Δευτέρα 11-7-2016

19:00

Κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» (1ος όροφος – αίθουσα συγκεντρώσεων Δήμου Ιεράπετρας)

Επειδή η συμμετοχή σας κρίνεται αναγκαία για τη βέλτιστη προετοιμασία του τοπικού προγράμματος, σας παρακαλούμε για την ανταπόκρισης σας στη πρόσκληση μας.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους τοπικούς φορείς και τα μέλη της περιοχής σας καθώς και να αναρτήσετε τη πρόσκληση στην ιστοσελίδα σας.

Στην ιστοσελίδα του τοπικού προγράμματος www.anlasleader.gr υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και το Δελτίο Διαβούλευσης και το Δελτίο Επενδυτικού Ενδιαφέροντος τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και συμπληρώσουν και να υποβάλουν.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Share.