Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 8γ/12-1-2016) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την κάλυψη των ταχυμεταφορικών του αναγκών, από και προς τα Γραφεία της Έδρας του στον Άγιο Νικόλαο, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Περιγραφή Βασικών Όρων

  • Η προσφορά θα καλύπτει αποστολές στο εσωτερικό (με παράδοση την επόμενη μέρα) και το εξωτερικό.
  • Η παραλαβή των αντικειμένων προς αποστολή θα γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, από τα Γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
  • Η εξόφληση των αποστολών θα γίνεται με μηνιαίο επί πιστώσει τιμολόγιο.
  • Περιγραφή λοιπών όρων ταχυμεταφοράς, ως είθισται.

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31.12.2016 με δυνατότητα δίμηνης παράτασης.
Παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προσκομίσουν την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά τους για το σκοπό αυτό, μέχρι την Δευτέρα 22/2/2016 και ώρα 10:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Share.