Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων, για την υποστήριξη πέντε (5) προϊόντων ή/και υπηρεσιών αγροδιατροφής της Περιφέρειας Κρήτης, που παρουσιάζουν καινοτομία

0

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων, για την υποστήριξη πέντε (5) προϊόντων ή/ και υπηρεσιών αγροδιατροφής της Περιφέρειας Κρήτης, που παρουσιάζουν καινοτομία. Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: MD.Net- Mediterranean Diet- When Brand meets people – Διατροφή στη Μεσόγειο- Όταν το brand name συναντά τους πολίτες, του ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης να υποβάλλουν αίτηση για τη δωρεάν παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής σε θέματα marketing, προώθησης, προβολής, έρευνας αγοράς, ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεων βελτίωσης των λειτουργιών της κλπ.

 1. Παρουσίαση υπηρεσίας υποστήριξης Στο πλαίσιο του έργου MD.Net, θα προσφερθούν δωρεάν, εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε πέντε (5) επιχείρησης αγροδιατροφής που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τους συμβούλους/ εμπειρογνώμονες προκειμένου να ενημερωθούν αφενός για το έργο και αφετέρου για τη δυνατότητα υποστήριξής τους σε σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν την απαραίτητη εξατομικευμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών).

Σημειώνεται ότι: oι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, δε θα λάβουν σε καμία περίπτωση οικονομική χρηματοδότηση.
Τα κριτήρια, στη βάση των οποίων θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις, είναι:
i. Το καινοτόμο προφίλ και η δυναμική που αφορά στην εμπορική διάσταση του προϊόντος ή/ και της υπηρεσίας.
ii. Η βιωσιμότητα και η προοπτική των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
  Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις αγροδιατροφής, οι οποίες επιθυμούν:
   Να ενισχύσουν το/ την προϊόν/ υπηρεσία τους
   Να βελτιώσουν την κερδοφορία τους
   Να βελτιώσουν τις εσωτερικές λειτουργίες τους

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης, ή με τη νομική μορφή της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ή με άλλες νομικές μορφές συνεργατικής επιχειρηματικότητας (π.χ. συνεταιρισμοί) και να μη δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). Σημειώνεται ότι, ο τόπος διεξαγωγής της πρώτης φάσης των συναντήσεων είναι τα γραφεία του σύμβουλου/ εμπειρογνώμονα.

 1. Περίοδος υποβολής και διαδικασία επιλογής αιτήσεων
  Οι αιτήσεις, θα γίνονται δεκτές έως και την 23-9-2020.
  Προβλέπεται να ωφεληθούν πέντε (5) επιχειρήσεις, από την Περιφέρεια Κρήτης.
  Ειδικότερα, θα επιλεγούν:
   μία (1) επιχείρηση από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
   δύο (2) επιχειρήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
   μία (1) επιχείρηση από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
   μία (1) επιχείρηση από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα επιλεγούν από Επιτροπή που θα απαρτίζεται από στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, με εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου.

 1. Υποχρεώσεις επιχείρησης
  Κάθε ωφελούμενη επιχείρηση, υποχρεούται να τηρεί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βάση με τους συμβούλους/ εμπειρογνώμονες που θα την υποστηρίξουν, παρέχοντάς τους, στο σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της υποστήριξης. Η συμμετοχή στην παρούσα δράση υποστήριξης, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων εκ μέρους των επιχειρήσεων.
 2. Πληροφόρηση/ ενημέρωση επιχειρήσεων
  Η αίτηση συμμετοχής, βρίσκεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου : https://mdnet.interreg-med.eu/.
  Οι αιτήσεις, μπορούν να αποσταλούν:
 • Ηλεκτρονικά (rpapadopoulou@crete.gov.gr)
 • Μέσω fax: 28410 26532
 • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Τέρμα Πολυτεχνείου, 72100 Άγιος Νικόλαος
  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου: https://mdnet.interreg-med.eu/ είτε να έρθουν σε επικοινωνία με τη Συντονίστρια του έργου κα Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου, στο τηλέφωνο 284134056, καθώς και στο email rpapadopoulou@crete.gov.gr.
  Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στις 30-9-2020 στον ιστότοπο του έργου https://mdnet.interreg-med.eu/, καθώς και στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράρτημα
 Αίτηση συμμετοχής
 Όροι συνεργασίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Αίτηση MD NET

Share.