Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καταστροφέα εγγράφων

0

Kαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά στο Επιμελητήριο Λασιθίου για την προμήθεια μηχανήματος καταστροφέα εγγράφων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ημερήσιο όριο τουλάχιστον 1000 εγγράφων.
Τύπος κοπής: Cross cut (Τρίμμα).
Ένδειξη Υπερφόρτωσης: Ναι.
Ταχύτητα κοπής: Τουλάχιστον 2.2m/min
Χωρητικότητα κάδου: τουλάχιστον 15 lt.
Επίπεδο θορύβου: όχι παραπάνω από 70 dB

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2841022231, Φαξ. 2841023831, Email:info@epimlas.gr
Πληροφορίες: Μανόλη Σπυριδάκης

Ο Πρόεδρος ΔΣ Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Χαριτάκης

Share.