Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ : Μηχανή αναζήτησης προϊόντων

0

Στη διεύθυνση Αναζήτηση Προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ανά προϊόν ή ανά χώρα όλων των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και τις προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Τα προϊόντα αυτά θεωρούνται υψηλής διατροφικής και γευστικής ποιότητας και προστατεύονται από τον Κανονισμό 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Share.