ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό του κτιρίου του, όπου στεγάζονται τα γραφεία του, επί της οδού Ι Κουνδούρου 17, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου .
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της .

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι χώροι καθαρισμού αφορούν το διώροφο κτίριο με υπόγειο του Επιμελητηρίου Λασιθίου . Στον πρώτο όροφο του κτιρίου λειτουργεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τουαλέτες κοινού , υπάρχει ένα μικρό γραφείο στον ημιώροφο το οποίο έχει μοκέτα και στον δεύτερο όροφο λειτουργούν τα γραφεία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τουαλέτες. Επίσης στο ισόγειο βρίσκεται χώρος που θα λειτουργείσει ως γραφείο ενημέρωσης και ως αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ & ΔΕ και συσκέψεων με τουαλέτες.
Η καθαριότητα του κτιρίου θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα και Πέμπτη) και σε ώρες από 12.00 μέχρι τη λήξη ωραρίου της υπηρεσίας, δηλαδή έως ώρα 15.30.
Τα αναλώσιμα υλικά καθαριότητας, δηλαδή τα υγρά καθαριστικά, τα απολυμαντικά, τα απορρυπαντικά, τις σακούλες απορριμμάτων, θα τα προμηθεύεται ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαδικασία με δικά του έξοδα.

Περισσότερα εδώ.

Share.