Προγραμματική συμφωνία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και Επιμελητηρίου Λασιθίου

0

Προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Επιμελητηρίου Λασιθίου και της Τράπεζας Πειραιώς υπέγραψαν σήμερα 3/3/2015 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Θωμάς Χαριτάκης και ο Διευθυντής Καταστήματος Αγίου Νικολάου (Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 13) κος Κων/νος Βλαστός.

Οι δύο φορείς επιδιώκουν με τον τρόπο αυτό να ανταποκριθούν στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, ιδιαιτέρως των Μ.Μ.Ε του νομού Λασιθίου, αναφορικά με τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης τους μέσω ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων, υποστήριξης και διευκόλυνσης των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Επιμελητηρίου σε προτάσεις χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών ενισχύσεων, καθώς και στην κατά προτεραιότητα χρήση από το Επιμελητήριο των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής των ελάχιστων προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοληπτικής φερεγγυότητας.

Η παρούσα προγραμματική συμφωνία θα αποτελέσει το πλαίσιο μιας πιο στενής και ουσιαστικής σύνδεσης των μελών του Επιμελητηρίου με τον Όμιλο Πειραιώς για αμοιβαία εξυπηρέτηση των συμφερόντων, τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Τράπεζας, όσο και σε μια πιο αποφασιστική και τολμηρή προσπάθεια για τη βιωσιμότητα και την ανάκαμψη της οικονομίας μας.

Share.