ΠΛΟΗΓΟΣ : Τελετή Λήξης για τη Δράση της Συμβουλευτικής

0

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ) διοργανώνει Τελετή Λήξης για τη Δράση της Συμβουλευτικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» που υλοποιείται από την Α.Σ. «Συνεργασία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 7μμ, στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου (Λευκών Ορέων 3, Άγιος Νικόλαος).
Στη πλαίσιο της τελετής ο διευθυντής της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ Γιώργος Ζερβός θα προχωρήσει σε απολογισμό και αξιολόγηση της εφαρμογής της Δράσης «Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη». Επίσης, θα γίνει παρουσίαση καλών πρακτικών από την υλοποίηση των ενεργειών.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε στα τέλη του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2015. Στο διάστημα αυτό 100 άνεργοι από την περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας δέχτηκαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δράσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.13153/4.1884/30-05-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Share.