Παγκόσμια Τράπεζα : Έρευνα για τα logistics στην Ελλάδα

0

Η Παγκόσμια Τράπεζα διεξάγει μια έρευνα για τα logistics στην Ελλάδα καθ’ όλη την διάρκεια του Νοεμβρίου 2013. Αυτή είναι η πρώτη έρευνα σε μια προσπάθεια να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις πιθανές δράσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της βελτίωσης των logistics για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Εάν είστε μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα, στον τομέα της μεταποίησης / βιομηχανίας, του εμπορίου ή των logistics, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στα ελληνικά και στα αγγλικά και η συμπλήρωση του θα διαρκέσει λιγότερο από 15 λεπτά.

Οι ερωτήσεις της έρευνας καλύπτουν θέματα όπως το κόστος logistics, τους δείκτες αποδοτικότητας και logistics outsourcing. Οι απαντήσεις θα βοηθήσουν στην σύγκριση της Ελλάδας με άλλες χώρες στην βάση του Δείκτη Απόδοσης Logistics της Παγκόσμιας Τράπεζας (Logistics Performance Index -LPI ). Τα ολοκληρωμένα συμπεράσματα και η ανάλυση θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2014.

Η ποιότητα της έρευνας θα εξαρτηθεί από το ποσοστό ανταπόκρισης. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από τον χρόνο σας για να λάβετε μέρος στην έρευνα αλλά και να την διαδώσετε στο επαγγελματικό σας δίκτυο.

WEBSITE ΕΡΕΥΝΑΣ
Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ:
http://www.webropolsurveys.com/S/2A3FAF747C4905B1.par

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαντήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για σχετικές με την έρευνα ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα στο: trade-updates@worldbank.org

Πηγή : Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Share.