«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» : Ενημ. ημερίδες

0

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανοικτοί Ορίζοντες» και οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου σας προσκαλούν στις ημερίδες παρουσίασης της Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» που υλοποιείται στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

  • Στον Άγιο Νικόλαο τη Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 18.30.
    (REX – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 3ος όροφος)
  • Στο Τζερμιάδω τη Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 18.30.
    (Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου – Αίθουσα Αντωνίου Βορεάδη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

18.30 – 18.40 : Χαιρετισμοί.
18.40 – 19.00 : Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ).  Εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.
19:00 – 19:30 : Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση. – Εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανοικτοί Ορίζοντες».
19:30 – 20:00 : Συζήτηση – Συνέντευξη τύπου.

Η Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Share.