Ολλανδία: Οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις

0

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από το γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη λάβαμε ενημερωτικό έγγραφο που αφορά σε οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις της Ολλανδίας, το οποίο και παραθέτουμε ως έχει.

Το σχετικό έγγραφο

Share.
Skip to content