ΟΑΕΕ : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0

Από το τμήμα εσόδων του ΟΑΕΕ λάβαμε το παρακάτω μήνυμα και το οποίο παραθέτουμε ως έχει για ενημέρωση των μελών μας

Προς ασφαλισμένους με ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει όλες τις απαιτητές δόσεις οποιασδήποτε ρύθμισης και δεν έχουν καταβάλει την εισφορά 4ου διμήνου 2015, μπορούν να την εξοφλήσουν έως την Πέμπτη 29.10.2015 και να παραμείνουν στη ρύθμιση που έχουν ενταχθεί.

Δικαιώματα και ευεργετήματα θα παραμείνουν ενεργά εφόσον οι εισφορές καταβληθούν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας προκειμένου να αξιοποιήσουν την ανωτέρω δυνατότητα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Share.