Μείωση 22% των κόκκινων δανείων

0

Σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων κατά 22% πέτυχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ακόμη στους ισολογισμούς τους στα 61,1 δισ. ευρώ από 78,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 σε επίπεδο ομίλων. Ανάλογη είναι και η μείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, το ύψος των οποίων περιορίστηκε από τα 73,2 δισ. ευρώ στα 56,8 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους.

Η μείωση που επιτεύχθηκε συνδέεται με την υλοποίηση των συναλλαγών που είχαν δρομολογηθεί πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, αλλά και στις οργανικές ενέργειες, δηλαδή στις ρυθμίσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν, μέσω των οποίων ανακόπηκε η εισροή νέων καθυστερήσεων και παγιώθηκε η τάση μείωσης του στοκ των κόκκινων δανείων που καταγράφεται συστηματικά τα τελευταία τρίμηνα.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των ισολογισμών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, βάσει των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 16,3 δισ. ευρώ και κατά 17,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλων.

Share.