Λόγω κορωνοϊού μόνο για τις απολύτως αναγκαίες υποθέσεις τους η παρουσία πολιτών στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Ανακοίνωση για τους τρόπους εξυπηρέτησης

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, παρακαλεί τα μέλη του να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου , παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις του.
Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων γίνεται:
τηλεφωνικά στα 2841022231 και
ηλεκτρονικά στο email : support@epimlas.gr

Για το Επιμελητήριο Λασιθίου


Θωμάς Χαριτάκης

Share.