Κεφάλαια κίνησης σε επιχειρηματίες για… επανεκκίνηση

0

Περισσότεροι από 4.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν σπεύσει στις τράπεζες, ζητώντας πληροφορίες για τα νέα χαμηλότοκα δάνεια Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης, που προσφέρονται για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκια της τάξης του 3,9% με 4,5%.
Και θα πρέπει να σημειωθεί πως το 95% των επιχειρηματιών ενδιαφέρεται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης, καθώς το υπ΄ αριθμόν 1 πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη ρευστότητας.

Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών
Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών
Τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που χορηγούνται μέσω του νέου προγράμματος -που θα τρέχει έως το τέλος του 2013- είναι ύψους από 10.000 έως 300.000 ευρώ και κυρίως έχουν χαμηλό επιτόκιο από 3,9% (όταν ο επιχειρηματίας προσφέρει εξασφαλίσεις) και 4,45% για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.
Αν και το πρόγραμμα ξεκίνησε πρόσφατα, χιλιάδες είναι οι αιτήσεις που έχουν δεχθεί ήδη κυρίως οι τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank, με το 95% των αιτημάτων να αφορά χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη: Τη χρηματοδότηση επενδύσεων (με ποσό που φτάνει τις 800.000 ευρώ) και τη χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης.
Κεφάλαια κίνησης σε επιχειρηματίες για… επανεκκίνηση
Το θετικό σε ό,τι αφορά τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης είναι ότι ο επιχειρηματίας που θέλει να προχωρήσει σε εισαγωγή για παράδειγμα πρώτων υλών, μπορεί να καταθέσει την αίτησή του για χρηματοδότηση στην τράπεζα που συνεργάζεται, προκειμένου να πληρωθούν τα τιμολόγια εισαγωγής.
Οπως σημειώνουν τα τραπεζικά στελέχη, αφού δοθεί η έγκριση, το τιμολόγιο πληρώνεται άμεσα, οπότε ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει έκπτωση για το προϊόν που εισάγει, ενώ θα επιβαρυνθεί με τόκους μόνο για το 50% του κεφαλαίου που δανείστηκε, το οποίο θα αποπληρώσει σε ορίζοντα 4 ετών.

Κεφάλαια κίνησης σε επιχειρηματίες για… επανεκκίνηση
Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται μία πολλαπλασιαστική ρευστότητα στην επιχείρησή του, καθώς από την πώληση των εισαγόμενων προϊόντων θα μπορέσει να προχωρήσει και σε νέες παραγγελίες.
Το αρνητικό του προγράμματος είναι ότι εκτός από την έγκριση της τράπεζας για να χορηγηθεί το δάνειο, θα πρέπει να δοθούν ανάλογες εγκρίσεις και από το ΕΤΕΑΝ, οπότε παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα δεχθούν μπαράζ αιτημάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου και δίνουν μεγάλη έμφαση στη σωστή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για να δανειοδοτηθούν επιχειρηματιών.
Μάλιστα για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα. Στις εκδηλώσεις αυτές ενημερώνουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους, μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στήριξης και ανάπτυξης.
Αν λοιπόν χρειάζεστε ρευστό για να κινήσετε την επιχείρησή σας θα πρέπει να γνωρίζετε πως:
Στα Δάνεια για κεφάλαια κίνησης το ελάχιστο ύψος του δανείου είναι 10.000 ευρώ και το μέγιστο 300.000 ευρώ.
Το ποσό δανείου που δικαιούται μία επιχείρηση διαφέρει από το αν είναι νέα ή παλαιά. Δηλαδή, για υφιστάμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της, με βάση το Ε3 ή την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους. Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 4 ετών. Το επιτόκιο του δανείου μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν ξεπερνά το 4,5% για δάνεια με εξασφαλίσεις (τελικό επιτόκιο μαζί με την εισφορά του Ν. 128/75 που είναι 0,6%).
Το επιτόκιο είναι χαμηλό, διότι εφαρμόζεται στο 50% του δανείου.
Δηλαδή, αν κάποιος πάρει δάνειο 100.000 ευρώ, ο τόκος θα βαρύνει μόνο τις 50.000 ευρώ του δανείου.
Αυτό συμβαίνει διότι τα συγκεκριμένα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα, κατά 50% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (και για το ποσοστό αυτό δεν επιβάλλεται επιτόκιο) και κατά 50% από τη συνεργαζόμενη τράπεζα.
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου δεν υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, δηλαδή ποινή πρόωρης εξόφλησης.
Ωστόσο, το δάνειο επιβαρύνεται με έξοδα με ανώτατο ποσό τα 2.000 ευρώ.
Τα έξοδα αυτά αφορούν το διαχειριστικό κόστος του δανείου, και το ποσό που θα πληρωθεί από τον δανειολήπτη στην τράπεζα με την εκταμίευση του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό 2.000 ευρώ και κατώτατο 100 ευρώ.

Επιχειρηματικό πλάνο
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα δάνεια με εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, ενώ δεν μπορεί να προσημειωθεί η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία. Η επιχείρηση μαζί με την αίτησή της θα πρέπει να καταθέσει και ένα μίνι επιχειρηματικό πλάνο για τη διάθεση του κεφαλαίου κίνησης. Για τις δαπάνες δηλαδή που θέλει να χρηματοδοτήσει και οι οποίες θα πρέπει να αφορούν τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης.
Τέτοιες δαπάνες είναι για παράδειγμα η αγορά πρώτων υλών, οπότε είναι απαραίτητη η προσκόμιση των τιμολογίων. Επιλέξιμη δαπάνη είναι επίσης η πληρωμή των υπαλλήλων, οπότε θα πρέπει να προσκομιστούν οι μισθολογικές καταστάσεις κ.λπ.
Διευκρινίζουμε ότι δεν μπορεί μία επιχείρηση να δανειοδοτηθεί προκειμένου να αποπληρώσει για παράδειγμα προηγούμενα δάνειά της. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες real estate, δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών κ.λπ.

Ποιες εταιρείες αποκλείονται από τη χρηματοδότηση
Διευκρινίζουμε ότι αποκλείονται από τη χρηματοδότηση οι προβληματικές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία). Επίσης, δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν όσες επιχειρήσεις έχουν πάρει παράνομες ενισχύσεις. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα δανειοδότησης οι μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δηλαδή εκείνες οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές αυτών των εγγυημένων δανείων. Επίσης, αποκλείονται από τη χρηματοδότηση: Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. Οι εταιρείες Venture Capital, Leasing, Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, κ.λπ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της δράσης
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, IKE) που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Είναι και θα παραμείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
Εχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων.
Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας και διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.
Σημειώνουμε ότι μικρομεσαίες χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και εμφανίζουν έως 50 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Στις συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, ATTICA BANK και στις συνεταιριστικές τράπεζες: Παγκρήτια, Χανίων, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Καρδίτσας.
Στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Τηλ.: 210 74 50 400 Fax: 210 74 50 e-mail: info@etean.com.gr

Share.