Θέσεις μαθητείας (Internship) σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Κορέα

0

Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο στη Νότια Κορέα (European Chamber of Commerce in Korea – ECCK) ανέλαβε πρωτοβουλία για την απασχόληση νέων επιστημόνων με τη μορφή μαθητείας (Internship) σε επιχειρήσεις μέλη του. Πρόκειται για το πρόγραμμα KEWEP (Korea Europe Work Experience Program), το οποίο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά προτίμηση από τις χώρεςτης Νότιας Ευρώπης που πλήττονται από την οικονομική κρίση (Ελλάδα, Ιταλία,Ισπανία και Πορτογαλία).

Οι προκηρύξεις θέσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ECCK, η οποία είναι η εξής: http://www.ecck.eu/

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τις εργοδότριες επιχειρήσεις, οι οποίες και θα κάνουν την επιλογή.

Share.