Ημερίδα : “Εφαρμογή του θεσμού ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Λασιθίου”

0

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10.00πμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο και διοργανώνεται από την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 1η σχετική ΚΥΑ, με την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας /Τμήμα Ανατολικής Κρήτης – Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου.
Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ) Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Από το Νόμο τα Συλλογικά Συστήματα είναι εταιρείες που απαγορεύεται να διανέμουν κέρδη στους μετόχους τους. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και για δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης φορέων και πολιτών για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων.
Η ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ είναι υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις περιοχές εμβέλειάς της σε 26 νομούς και συνεργάζεται με 60 μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ενώ επεκτείνει δυναμικά την δραστηριότητά της.
Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΣΣΕΔ στη περιοχή του Λασιθίου είναι επιβεβλημένη η ενημέρωση για τις διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, τόσο στα δημόσια, όσο και στα ιδιωτικά έργα.

Share.