Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

0

H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες της Ευρώπης. Χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 5 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 100.000 προσφορές. Στην Ελλάδα, τα ενεργά μέλη της αγγίζουν τα 16.000 και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς τους 700.

Στη χώρα μας οι νέοι που είναι κάτοχοι της κάρτας έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση, τουρισμός, πολιτισμός, καταστήματα λιανικής, εστίαση, μέσα μεταφοράς, υπηρεσίες υγείας κλπ.
Στόχος είναι, μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, είναι να αποκτήσουν οι νέοι ένα εργαλείο, το οποίο με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους και θα τους παρέχει πρόσβαση σε σημαντικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής.

Αφενός, την περίοδο αυτή της οικονομικής ύφεσης, το πρόγραμμά μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση, καθώς οι νέοι είναι οι πρώτοι που πλήττονται και έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τους.
Αφετέρου, τα έσοδα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (στις οποίες άλλωστε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων πρωτίστως απευθύνεται) συμπιέζονται διαρκώς. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να πετύχει ακριβώς αυτό το διττό στόχο, δηλαδή την τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την διευκόλυνση, με κάθε τρόπο, των νέων.

Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων είναι ήδη σημαντική στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), επιδίωξή όμως αποτελεί, η περαιτέρω διάχυση του προγράμματος και ο εμπλουτισμός του με νέες συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, το οποίο αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα όλων των μελών μας.

[prettyfilelink size=”231 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/europaiki-karta-neon.pdf” type=”pdf”]Ενημερωτικό έντυπο[/prettyfilelink]
Share.