Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους χρήσης πλαστικής σακούλας

0

Ενημερωτικό Δελτίο τύπου

Νέε ρυθμίσεις από 1/1/2018 αναφορικά με:
1) Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους χρήσης πλαστικής σακούλας μεταφοράς προϊόντων
2) Υποχρεωτική διάθεση ελαιόλαδου μέσω συσκευασίας μιας χρήσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ταβέρνες κλπ)

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του ότι καθίσταται υποχρεωτικό από 1/1/2018 το περιβαλλοντικό τέλος χρήσης στην πλαστική σακούλα μεταφοράς εμπορευμάτων και αγαθών με ταυτόχρονη υποχρέωση των επαγγελματιών στην ανάρτηση ενημερωτικής επιγραφής αναφορικά με την επιβολή του παραπάνω τέλους και με την αναγραφή του στα παραστατικά πώλησης των αγαθών. Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η τρίμηνη απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους στην ΑΑΔΕ (αρχη γενομένης την 30 Απριλίου 2018). Επισημαίνεται δε ότι οι πλαστικές σακούλες πρέπει να φέρουν σειριακό αριθμό κωδικό, ημερομηνία και τόπο παραγωγής και τον αριθμό εθνικού μητρώου παραγωγού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017 και στην ΠΟΛ.1211 20-12-2017.

Επίσης, από την 1-1-2018 το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν την υποχρέωση των υπευθύνων των καταστημάτων μαζικής εστίασης να πληροφορούν τους καταναλωτές για την τιμή χρέωσης του κάθε είδους αναλυτικά, είτε μέσω της νόμιμης απόδειξης λιανικής πώλησης, είτε μέσω του αναλυτικού λογαριασμού ή ακόμη του δελτίου παραγγελίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017.

Υπόδειγμα πινακίδας:

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτών του ευρώ, 

με σκοπό τη μείωση χρήσης τους

Share.