Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑΝ ΙΙ 25/7/2014

0

Υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως τις 28/8/2014 για το Πρόγραμμα: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)»

Share.