Εναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την προετοιμασία του επόμενου, μετά το 2020, Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

0

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε on line μια σειρά από δημόσιες διαβουλεύσεις σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως ο τομέας των επενδύσεων, της έρευνας και της καινοτομίας των ΜΜΕ και της ενιαίας αγοράς, για την προετοιμασία του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία λήγει στις 8 Μαρτίου 2018.

Περισσότερα εδώ

Share.