Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης : Αύξηση προϋπολογισμού στα 60.000.000 €.

0

Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενα μέλη μας για την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» με αύξηση προϋπολογισμού στα 60.000.000 €.

Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης

 

Share.
Skip to content