Διαδικτυακή πύλη Access2Markets (Ευρωπαϊκή Ένωση)

0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών με περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές και επί του παρόντος διαπραγματεύεται μια σειρά νέων συμφωνιών. Χτές, 14/10/2020 εγκαινίαστηκε η διαδικτυακή πύλη Access2Markets για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές πέρα​​από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει πρακτικές πληροφορίες που καλύπτουν θέματα όπως τιμολόγια, φόροι, κανόνες καταγωγής, απαιτήσεις προϊόντος, τελωνειακές διαδικασίες και εμπόδια στο εμπόριο.

Η νέα πύλη ανταποκρίνεται σε αιτήματα των ενδιαφερομένων για καλύτερη εξήγηση των εμπορικών συμφωνιών και βοηθά τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους είναι επιλέξιμα για εκπτώσεις δασμού. Θα εξυπηρετήσει τόσο τις εταιρείες που ήδη διαπραγματεύονται διεθνώς όσο και εκείνες που μόλις αρχίζουν να διερευνούν ευκαιρίες σε ξένες αγορές.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content

Share.