Δελτίο Τύπου – Εκλογή Νέας Διοικητικής Επιτροπής στο Επιμελητήριο Λασιθίου

0

Κατά την Συνεδρίαση ΔΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Λασιθίου, διεξήχθη η διαδικασία εκλογής των μελών της νέας Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.). Οι παρακάτω σύμβουλοι του Επιμελητηρίου Λασιθίου αποτελούν τη νέα Διοικητική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Επιμελητηρίου Λασιθίου:

Πρόεδρος :Θωμάς Χαριτάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος :Αναστασία Πλακάκη
Β΄ Αντιπρόεδρος :Γεώργιος Γιακουμάκης
Γεν. Γραμματέας :Μιχαήλ Πλακογιαννάκης
Οικον. Επόπτης :Γεώργιος Ψυλλάκης
Υπευθύνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Χατζάκης
Υπευθύνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων:Κωνσταντίνος Λουλάς

Εκ της Διευθύνσεως του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ειρήνη Γκερεδάκη

Share.