Αναστολή πληρωμής επιταγών

0

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 227/18-11-2020 ο Ν.4735/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για την αναστολή της των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων, κατά την περίοδο των ισχυουσών ρυθμίσεων, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού COVID-19.

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, τις ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής, σε βάρος των εκδοτών και οπισθογράφων των αξιογράφων, το άρθρο 35 του ως άνω Ν.4735/2020 προβλέπει τα ίδια σχεδόν, που εν πολλοίς απηχούν το πνεύμα της προηγούμενης ρύθμισης.

Share.
Skip to content