Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελούμενων
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Συνεργασία” δημοσιοποίησε τη 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στη Πράξη “Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού”.

Περισσότερα εδώ

Share.