Αδειοδότηση μικρών μεταποιητικών δραστηριοτήτων καθώς και συγκεκριμένων εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών

0

Κοινοποιούμε στα μέλη μας, σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, για την αδειοδότηση μικρών μεταποιητικών δραστηριοτήτων καθώς και συγκεκριμένων εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών. 

Ανακοίνωση
Νόμος

Share.