Έργο TANIA του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe

0

Σημαντική ενημέρωση !

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες

Η Περιφέρεια Κρήτης μα ενημέρωσε ότι συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο TANIA του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe, του οποίου σύντομη περιγραφή σας επισυνάπτουμε.

Στα πλαίσια του έργου συστήνεται σε κάθε Περιφέρεια Ομάδα ενδιαφερόμενων/εμπλεκόμενων Φορέων (stakeholders), μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της βιομηχανίας/επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ομάδα των stakeholders που θα διαμορφωθεί σε κάθε Περιφέρεια, θα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας που προβλέπονται από το έργο (Καθορισμός υφιστάμενης κατάστασης, Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης). Στην Ομάδα stakeholder θα συμμετέχουν επίσης αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, η ακαδημαϊκή κοινότητα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή στην υπό σύσταση Ομάδας stakeholderς του έργου ΤΑΝΙΑ, τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς της αποκατάστασης-εξυγίανσης νερού και εδάφους από ρύπανση, της ανάπτυξης νέων υλικών ή στον ευρύτερο τομέα της προστασίας περιβάλλοντος ή, τέλος, που ενδιαφέρονται για καινοτόμες εφαρμογές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της αποκατάστασης εδάφους και υδάτων από ρύπανση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Γεωργιτζίκη Κωνσταντίνο (28213-45825) συντονιστή του έργου, Στρατάκη Άρη (28213-44626) και Δαφνομήλη Δήμητρα (2813-410139) ή στο Επιμελητήριο Λασιθίου Γκερεδάκη Ειρήνη (28410-222310 και 27150)

Share.