Ένταξη πράξης με τίτλο: «Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης σε χώρους με μεγάλη τουριστική κίνηση σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου και Σητεία» στο πρόγραμμα CLLD-LEADER

0

Ανακοίνωση
10 Απριλίου 2020


Ένταξη πράξης με τίτλο: «Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης σε χώρους με μεγάλη τουριστική κίνηση σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου και Σητεία» στο πρόγραμμα CLLD-LEADER

Η πράξη του επιμελητηρίου Λασιθίου με τίτλο «Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης σε χώρους με μεγάλη τουριστική κίνηση σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου και Σητεία» εντάσσεται στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.3 του CLLD-LEADER της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 75.578,00 ευρώ και αφορά μεταξύ άλλων στην προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού αποθέματος της Π.Ε. Λασιθίου με τη χρήση νέων τεχνολογιών και στην δημιουργία πύλης προορισμού (Destination Portal) με όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί ο επισκέπτης της περιοχής.

Με την υλοποίηση του έργου, θα δημιουργηθεί μια νέα σύγχρονη ψηφιακή υποδομή στον τομέα του τουρισμού για το Λασίθι, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών της περιοχής με χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και εφαρμογών του διαδικτύου. Η διαδικτυακή πύλη θα προωθήσει τη σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενδοχώρα, στην οποία κυρίως είναι συγκεντρωμένοι οι πολιτιστικοί, φυσικοί και λοιποί πόροι του Λασιθίου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί και η ανάδειξη προορισμών εντός της ενδοχώρας και των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων της Π.Ε. Λασιθίου, η διάχυση της τουριστικής κίνησης, η δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη αλλά και η τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης και η έναρξη των δράσεων της πράξης.

Share.