Έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου για τους ελ. επαγγελματίες – Διαδικασία και προϋποθέσεις.

0

Πηγή: taxheaven.gr

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας Δ.15/Δ’/οικ.21056/658 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου έτους 2020, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.

Περισσότερα εδώ.

Share.