Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑΝ ΙΙ 13/6/2014

0

∆ιευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πιλοτική ∆ράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»

Δήλωση ΥφΥΠΑΑΝ Ν. Μηταράκη για τις υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων Α Kύκλου 2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για τις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Share.