Εκλογές 2017

 1. Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής (03/10/2017)
 2. Έγγραφα σχετικά με τις εκλογές
  01 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 2017
  02 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2017
  03 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΕΠΕ ΣΥΝ 2017
  04 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΕ 2017
  05 ENTYΠO ΓΙΑ ΑΕ 2017
  06 ENTYΠO ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2017

  07 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ 
 3. Ανακοίνωση
  Ανακήρυξης υποψηφιοτήτων του Επιμελητηρίου Λασιθίου
  για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017
 4. Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λασιθίου θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 07 & την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017 λόγω των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
  (Ανακοίνωση)
 5. Ανακήρυξη επιτυχόντων στις εκλογές 7-9 12/2017
 6. Υποβολή ενστάσεων