Πρόσκληση ενδιαφέροντος : Μίσθωση Web Server Επιμελητηρίου Λασιθίου

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου προκειμένου να προχωρήσει στην ανανέωση της παρουσίας του στο διαδίκτυο με τη μορφή αποκλειστικού μισθωμένου εξυπηρετητή για το διαδίκτυο (dedicated web server) για 2 έτη με τη μορφή Hardware/Software as a service (HaaS/SaaS), καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας προσφορές.

Η 2ετής μίσθωση θα ξεκινάει 22/6/2013 και θα λήγει στις 21/6/2015.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση για όλο το διάστημα των 2 ετών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επαρκή υποστήριξη (support) σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας είτε αυτή οφείλεται στο hardware (άμεση αντικατάσταση ανταλλακτικών) είτε στο software. Σε δε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα προς επίλυση του προβλήματος.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που διέπουν το Δημόσιο.

Καλούνται οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας εξυπηρετητών διαδικτύου (web hosting) αφού διαβάσουν την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος με τις προδιαγραφές παρακάτω, να καταθέσουν έγγραφη και υπογεγραμμένη προσφορά μέσω ταχυδρομείου, fax, ή email μέχρι τις 3/6/2013 στις 2 το μεσημέρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

[prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/EKDILOSI_ENDIAFERONTOS_SERVER_2013.pdf” type=”pdf”]Αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος – προδιαγραφές[/prettyfilelink]
Share.