Πληροφοριακό έντυπο – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου στα πλαίσια προβολής και ενημέρωσης για τις δράσεις του, καλεί τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών – τυπογραφεία να υποβάλουν προσφορές για την παρακάτω προμήθεια.

Έξι χιλιάδες (6.000) τεμάχια πληροφοριακού εντύπου.

Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές – Όροι εκτύπωσης

  1. Ένα φύλλο χαρτιού, εκτύπωση διπλής όψης.
  2. Διαστάσεις εντύπου: Οριζόντια διάσταση 29,21 εκατοστά, ύψος 22,86 εκατοστά.
  3. Το έντυπο θα είναι διπλής όψεως σε τετραχρωμία.
  4. Ποιότητα και είδος χαρτιού: VELVET 140 γραμμαρίων.
  5. Το έντυπο θα παραδοθεί διπλωμένο ως τρίφυλλο.

Η μακέτα θα παραδοθεί στον ανάδοχο έτοιμη, όπως θα την σχεδιάσει η υπηρεσία του Επιμελητηρίου. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η οικονομικότερη προσφορά. Οι κλειστές προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου, έως την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.
Κριτήριο επιλογής Αναδόχου είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί έχει προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί για να παραδώσει τα προϊόντα.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει φορολογική ενημερότητα καθώς και ταμειακή ενημερότητα από το Επιμελητήριο Λασιθίου.

Όλα τα ποσά υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (Φόρο Προμηθειών 8% – δίδεται βεβαίωση παρακράτησης & ΜΤΠΥ 3%)

Share.