Παρέμβαση ΚΕΕΕ για πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

0

Επιστολή – υπόμνημα απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος  Κων/νος Μίχαλος στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο:

ΕΛΛΗΝIKΗ ΔHMOKΡAΤΙA

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο πρόεδρος

Προς τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Κοινοποίηση: – Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), Κ. Γιώργο Γιαννούση – Επιμελητήρια – μέλη ΚΕΕΕ

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 2306

Κύριε Υπουργέ,

Εν όψει της εκδόσεως των αποτελεσμάτων υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, κρίνουμε επιβεβλημένη την έγκριση όλων των τυπικώς εν τάξει προτάσεων, όπως έχουν προκύψει μετά την εγκριτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή η Ανάπτυξη είναι ο βασικότερος ενισχυτικός παράγοντας εξόδου από την κρίση, ενώ στα πλέον επιτυχημένα προγράμματα το ποσοστό υλοποίησης ουδέποτε υπερέβη το 35-40%, θεωρούμε πως η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο σε μία εποχή έλλειψης επενδυτικού κλίματος, ενώ η υπερδέσμευση κονδυλίων δεν πρόκειται να επηρεάσει τα αρχικώς προβλεπόμενα.

Μ εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Share.