ΟΠΕ : Επιχειρημ. αποστολές σε Βρυξέλλες & Βαρσοβία

0

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, ΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του για το 2013, διοργανώνει για τον κλάδο τροφίμων – ποτών επιχειρηματικές αποστολές στις Βρυξέλλες και στη Βαρσοβία.

Το πρόγραμμα της αποστολής όσον αφορά της Βρυξέλλες περιλαμβάνει:

2 Ιουνίου, άφιξη στις Βρυξέλλες
3 Ιουνίου, επιχειρηματικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες
4 Ιουνίου, κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις
5 Ιουνίου, αναχώρηση για Αθήνα

Η επιχειρηματική αποστολή στις Βρυξέλλες αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας
επιχειρηματίες του Βελγίου και απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους παρακάτω κλάδους:

– τροφίμων- ποτών
– φαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά (ιδιαίτερα φυσικά καλλυντικά)
– προϊόντα αλουμινίου και χαλκού
– ανόργανα χημικά προϊόντα
– δομικά υλικά, ορυκτά πετρώματα (ιδιαίτερα νέα κατασκευαστικά υλικά)
– ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Το πρόγραμμα της αποστολής όσον αφορά την Βαρσοβία περιλαμβάνει:

10 Ιουνίου, άφιξη στη Βαρσοβία
11 Ιουνίου επιχειρηματικές συναντήσεις
12 Ιουνίου κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις
13 Ιουνίου αναχώρηση για Βαρσοβία – Αθήνα

Οι τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αντιστοιχούν σε διαπιστωμένες ανάγκες της  Πολωνικής αγοράς είναι:

Τρόφιμα – ποτά, ελαιόλαδο, τυροκομικά και τυποποιημένα ιχθυηρά, ιδίως delicatessen όπως π.χ. : αυγοτάραχο, ρακόμελο, λικέρ μαστίχας, μαρμελάδες, κλπ.

Η συμμετοχή στην αποστολή στην Βαρσοβία, σας δίνει τη δυνατότητα:

-να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις
-να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας
-να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΟΠΕ στην διεύθυνση http://www.hepo.gr/portal/site/ope/businessMissions/?lang_choosen=el

Share.