Καταγγελίες Ελλήνων εξαγωγέων για εξαπάτηση από βουλγαρικές μεταφορικές

0

Από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια (Βουλγαρία) λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση την οποία σας παραθέτουμε ως έχει.

Λόγω της αύξησης των καταγγελιών που περιέρχονται στο Γραφείο μας το τελευταίο δίμηνο αναφορικά με περιστατικά εξαπάτησης (π.χ. για πιθανή απώλεια φορτίου, για αδυναμία επικοινωνίας με μεταφορέα ή/και τελικό παραλήπτη προϊόντων με υποψία συμπαιγνίας μεταξύ των ως άνω προσώπων κτλ.) Ελλήνων εξαγωγέων από μεταφορικές εταιρείες βουλγαρικών συμφερόντων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και τους επιστήσετε σχετικά την προσοχή τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες εξαγωγείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή μεταφορικής εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Εφόσον επιλέγουν να συνεργαστούν με μη ελληνικών συμφερόντων μεταφορέα, φρονούμε ότι βασικό τους κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί όχι μόνο το χαμηλό κόστος, αλλά, πρωτίστως, το μέγεθος και η αξιοπιστία της ελεγχόμενης μεταφορικής εταιρείας.

Αυτονόητο είναι πως εξασφαλιστικά για τον εξαγωγέα λειτουργεί η προκαταβολή μέρους ή όλου του τιμήματος από τον παραλήπτη για το αποστελλόμενο φορτίο.

Share.