Κατάλογος Διεθνών Εκθέσεων στην Ελλάδα το 2014

0

Κατάλογος Διεθνών Εκθέσεων στην Ελλάδα 2014

Το site http://agora.mfa.gr/ που ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών συνέταξε και δημοσιεύει κατάλογο των Διεθνών Εκθέσεων που θα γίνουν στην Ελλάδα κατά το 2014.

[prettyfilelink size=”” src=”http://agora.mfa.gr/appdata/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%202014.20131114115849.pdf” type=”pdf”]Διεθνείς Εκθέσεις στην Ελλάδα το 2014[/prettyfilelink]
Share.