ΙΚΑ: «εκτός αγοράς» 103.580 επιχειρήσεις & 411.504 εργαζόμενοι

0

«Εκτός αγοράς» και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έχουν τεθεί μέσα στα 4 χρόνια της ύφεσης 103.580 επιχειρήσεις και 411.504 εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του μητρώου εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΙΚΑ μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2013. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των «ενεργών» επιχειρήσεων που εξακολουθούν να υποβάλλουν Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ μειώθηκε κατά 33,03%, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 20,67%.

Share.